Добре дошли в

Страницата на Вирги


Снимки Стара страница Моето учение My Pink Floyd Page Подпишете guestbook-а ми Българският клуб в Caltech Българска литература Преведена Литература
За контакти:

Carnegie Mellon University
Computer Science Department Pittsburgh, PA 15213
Тел. работа: (412)268-1023
email: virgi$blah$@sleep-deprived.net

  ICQ #43848825  
My Picture

Английската версия
Часът е:
Тази страница с незавършена. Така ще остане завинаги.
©Copyright 2000